wstecz  |  Strona główna Sklep Pojedyncze egzemplarze Egzemplarze drukowane Mechanik 01/2019 (drukowany)

Wydania papierowe

Mechanik 01/2019 (drukowany)

18,00 PLN

+ -
do koszyka

Drukowany zeszyt Mechanika 01/2019 (styczeń 2019).

Uwaga:
Drukowany zeszyt Mechanika jest jednym z wyjątków, o ktorych mówi artykuł 38
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(...)
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;