wstecz  |  Strona główna Sklep

PRZYDATNE INFORMACJE

 1. Jak można kontaktować się ze sklepem?
 2. Jakie są dostępne sposoby dostawy produktów kupionych w sklepie?
 3. Jakie są koszty dostawy?
 4. Jakie są formy płatności?
 5. Kto pośredniczy w rozliczaniu transakcji kartą płatniczą i e-przelewem?
 6. Na jakie konto wykonać przelew?
 7. Gdzie znaleźć kod CVV2/CVC2 na karcie płatniczej?
 8. Co to jest Prenumerata online?
 9. Co to jest Pojedynczy egzemplarz online?
 10. Co to jest Rocznik Archiwalny online?
 11. Dlaczego zamówienie niektórych produktów wymaga zarejestrowania się i zalogowania?
 12. Czy Klient sklepu może odstąpić od umowy?
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

Jak można kontaktować się ze sklepem?

Dostępne są trzy sposoby kontaktu:
1) telefonicznie pod numerem
22-827-16-37, w dni robocze, w godzinach 08:00-16:00
2) pocztą elektroniczną na adres
sklep@mechanik.media.pl ,
3) pocztą tradycyjną na adres:
    Redakcja MECHANIK
    ul. Świętokrzyska 14A
    00-050 Warszawa

 

Jakie są dostępne sposoby dostawy produktów kupionych w sklepie?

Dostępne są dwa sposoby dostawy:
1) miesięcznik w wersji drukowanej oraz płyty CD lub DVD dostarczamy Pocztą Polską,
2) miesięcznik w wersji elektronicznej jest udostępniany online w Koncie Klienta.

 

Jakie są koszty dostawy?

Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy na terenie Polski.

 

Jakie są formy płatności?

Dostępne są trzy formy płatności:
1) Przelew bankowy.
2) Płatność online za pośrednictwem serwisu Dotpay.
3) Płatność kartą płatniczą
za pośrednictwem serwisu Dotpay.

Z informacjami na temat serwisu Dotpay można zapoznac się tutaj: kliknij.

 

Kto pośredniczy w rozliczaniu transakcji kartą płatniczą i e-przelewem?

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Na jakie konto wykonać przelew?

W przypadku wybrania płatności przelewem proszę dokonać wpłaty na konto:

Redakcja MECHANIK
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa

Alior Bank S.A.
66 2490 0005 0000 4530 6660 7242

 

Gdzie znaleźć kod CVV2/CVC2 na karcie płatniczej?

Kod CVV2/CVC2 (Card Verification Value 2/Card Verification Code 2) to 3 lub 4 ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku, na którym znajduje się podpis posiadacza karty lub bezpośrednio za tym polem.

 

Co to jest Prenumerata online?

Klient, który wykupił Prenumeratę online uzyskuje w Koncie Klienta dostęp do kolejnych zeszytów Mechanika wydawanych w formacie PDF. Zeszyty można czytać bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub pobrać do swojego urządzenia. Kolejne zeszyty udostępniane są w terminach określonych w Planie Wydawniczym .

Prenumerata online dostępna jest tylko w wersji całorocznej.

 

Co to jest Pojedynczy egzemplarz online?

Klient, który kupił pojedynczy egzemplarz Mechanika w wersji online uzyskuje w Koncie Klienta dostęp do tego zeszytu w formacie PDF. Zeszyty można czytać bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub pobrać do swojego urządzenia.

 

Co to jest Rocznik Archiwalny online?

Klient, który kupił Rocznik Archiwalny w wersji online uzyskuje w Koncie Klienta dostęp do zeszytów tego rocznika w formacie PDF. Zeszyty można czytać bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub pobrać do swojego urządzenia.

 

Dlaczego zamówienie niektórych produktów wymaga zarejestrowania się i zalogowania?

Zarejestrowanie się w sklepie i zalogowanie podczas zakupów jest wymagane podczas kupowania produktów dostarczanych Online (Prenumerata Roczna PDF Online, Pojedyncze Egzemplarze PDF Online oraz Roczniki Archiwalne PDF Online). Wynika to z tego, że produkty te są udostępnione w Koncie Klienta (w zakładce Wydania PDF).

Zakup produktów dostarczanych Pocztą nie wymaga rejestracji.

 

Czy Klient sklepu może odstąpić od umowy?

Oczywiście. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Należy jednak pamiętać, że artykuł 38 Ustawy określa szereg wyjątków od tej ogólnej zasady. W przypadku produktów oferowanych w naszym sklepie mają zastosowanie punkty 9, 10 i 13 tego artykułu.

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(...)
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(...)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

Powrót na górę strony

 

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Dotpay.pl